Тел./факс: (048) 740-82-01
Тел. (067) 451-21-87 
м. Одеса, вул. Базарна, 47

Членство в Палаті

Як стати членом Палати

Для вступу в члени ОРТПП, які одночасно також стають членами ТПП України, необхідно звернутись до ОРТПП, надати необхідні документи за переліком, що додається, та сплатити вступний і членський внески.

Членам Палати можуть бути юридичні особи, які створені і діють відповідно до законодавства України, громадяни України, зареєстровані як підприємці, та об’єднання підприємців.

Прийняття до складу членів Палати здійснюється керівними органами ОРТПП із подальшим повідомленням ТПП України.

Перелік документів, необхідних для вступу в члени Одеської регіональної торгово-промислової палати

1. Заява

2. Анкета

3. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

4. Заповнена анкета члена ОРТПП

5. Витяг з реєстру платників податку на додану вартість (ПДВ)

Всі документи необхідно засвідчити печаткою підприємства

Вступний членський внесок – 1000 грн.

Річний внесок:

 • для підприємств малого бізнесу, які здійснюють виробничу діяльність або надають послуги – 1000 грн;
 • для асоціацій, консорціумів, спілок, ліг та інших об’єднань підприємців – 8000 грн;
 • для середніх та великих підприємств, які здійснюють виробничу діяльність або надають послуги – 3500 грн;
 • для бюджетних установ, а також негоспрозрахункових підприємств та установ – 1000 грн.

Консультації з питань членства в Палаті надаються в ОРТПП за адресою:

Управління  зовнішньоекономічної , виставкової діяльності та роботи з членами Палати

 

Тел. (048) 740-82-09

Тел. (067) 150-70-85

Е-mail:ves@orcci.odessa.ua 

Переваги членства

            

 • Участь у бізнес-заходах, що проводяться ТПП України 

 • Отримання комерційних пропозицій зарубіжних компаній

 • Отримання рекомендаційних листів, що підтверджують членство в Палаті, для пред’явлення посольствам і діловим партнерам за кордоном

 • Отримання електронних і друкованих видань ТПП України та регіональних ТПП

 • Представництво інтересів бізнесу у 25 регіонах країни та за кордоном

   

Права та обов'язки

Членами  Одеської регіональної торгово-промислової палати можуть бути юридичні особи, які утворені і діють відповідно до законодавства України, громадяни України, зареєстровані як підприємці, та їх об'єднання.

Членство в Палаті є добровільним.

Члени Палати мають право:

 • брати участь з вирішальним голосом у роботі Загальних зборів ОРТПП або обирати в порядку, що встановлюється Радою ТПП України - делегатів на З'їзд ТПП України;
 • обирати і бути обраними до керівних органів ОРТПП, а також ТПП України;
 • виносити на розгляд Загальних зборів ОРТПП, Президії та Ради ОРТПП пропозиції з питань, що входять у сферу їх діяльності;
 • одержувати в Палаті і в ТПП України необхідну допомогу у вирішенні питань, що входять у сферу їх діяльності;
 • користуватись послугами Палати і ТПП України в першочерговому порядку і на пільгових умовах, які визначаються їх керівними органами.

Члени Палати зобов'язані:

 • активно сприяти здійсненню завдань і функцій Палати;
 • вносити в Палату вступні і членські внески;
 • здійснювати свою діяльність на принципах поваги до партнера, сумлінності, не вдаючись до випадків несумісної конкуренції.

Припинення членства в Палаті:

 • член Палати може припинити своє членство в Палаті та одночасно в ТПП України, подавши письмову заяву;
 • член Палати, який не сплатив протягом року членський внесок, вважається таким, що припинив своє членство в ній і в ТПП України;
 • рішення про виключення з числа членів Палати приймає керівний орган ОРТПП, який приймав його в члени Палати.
Для членства в палаті заповніть форму нижче і ми з Вами зв’яжемось