Тел./факс: (048) 740-82-01
Тел. (067) 451-21-87 
м. Одеса, вул. Базарна, 47

Права та обов'язки

Членами  Одеської регіональної торгово-промислової палати можуть бути юридичні особи, які утворені і діють відповідно до законодавства України, громадяни України, зареєстровані як підприємці, та їх об'єднання.

Членство в Палаті є добровільним.

Члени Палати мають право:

 • брати участь з вирішальним голосом у роботі Загальних зборів ОРТПП або обирати в порядку, що встановлюється Радою ТПП України - делегатів на З'їзд ТПП України;
 • обирати і бути обраними до керівних органів ОРТПП, а також ТПП України;
 • виносити на розгляд Загальних зборів ОРТПП, Президії та Ради ОРТПП пропозиції з питань, що входять у сферу їх діяльності;
 • одержувати в Палаті і в ТПП України необхідну допомогу у вирішенні питань, що входять у сферу їх діяльності;
 • користуватись послугами Палати і ТПП України в першочерговому порядку і на пільгових умовах, які визначаються їх керівними органами.

Члени Палати зобов'язані:

 • активно сприяти здійсненню завдань і функцій Палати;
 • вносити в Палату вступні і членські внески;
 • здійснювати свою діяльність на принципах поваги до партнера, сумлінності, не вдаючись до випадків несумісної конкуренції.

Припинення членства в Палаті:

 • член Палати може припинити своє членство в Палаті та одночасно в ТПП України, подавши письмову заяву;
 • член Палати, який не сплатив протягом року членський внесок, вважається таким, що припинив своє членство в ній і в ТПП України;
 • рішення про виключення з числа членів Палати приймає керівний орган ОРТПП, який приймав його в члени Палати.