Тел./факс: (048) 740-82-01
Тел. (067) 451-21-87 
м. Одеса, вул. Базарна, 47

Експертиза та оцінка майна

                                

Контрактні експертизи:

Лабораторні дослідження харчової продукції та продовольчої сировини (Центральна лабораторія контролю якості товарів з випробовування харчових продуктів і продовольчої сировини, при ТПП України, м.Київ):

 • Визначення фізико-хімічних показників продукції, в тому числі гістаміну, нітратів і нітритів;
 • Визначення кількісного та якісного вмісту генетично модифікованих організмів (ГМО);
 • Визначення мікробіологічних показників;
 • Визначення органолептичних показників;
 • Визначення вмісту:
 1. токсичних елементів;
 2. пестицидів;
 3. нітратів і нітритів;
 4. мікотоксинів;
 5. гістаміну;
 6. N-нітрозамінів;
 7. харчових добавок (консерванти, барвники);
 8. гормональних препаратів;
 9. антибіотиків;
 10. радіонуклідів;
 • випробування нехарчової продукції (із залученням сторонніх акредитованих випробувальних лабораторій).

Митні експертизи (для митних цілей):

Оціночна експертиза:

 • проведення експертної оцінки майна: машин і устаткування, в тому числі невстановленого обладнання;
 • визначення вартості транспортних засобів з урахуванням природного зносу, на основі фактичного стану, комплектності та додаткового оснащення;
 • оцінка автотранспортних засобів на предмет купівлі-продажу;
 • оцінка товарів, транспортних засобів за заявками судово-слідчих органів;
 • переоцінка основних засобів - визначення залишкової вартості товарів і устаткування з урахуванням коефіцієнтів індексації та амортизаційних відрахувань.

Автотехнічна експертиза:

 • визначення величини втрати товарної вартості ТЗ;
 • визначення залишкової, середньоринкової вартості транспортних засобів та сільсько-господарської техніки з урахуванням нормативного зносу;
 • ідентифікація типів, марок транспортних засобів, силових агрегатів і вузлів;
 • визначення технічного стану;
 • автотоварознавчі дослідження;
 • митні та ін. види автотехнічних експертиз.

(зразок заявки на автотранспорт для фізичних осіб)

(зразок заявки на автотранспорт для юридичних осіб)

Споживчі експертизи:

 • визначення причин утворення дефектів і висновок про можливість подальшого використання товару;
 • експертиза на відповідність товару стандарту, умовам договору.

Сюрвеєрські послуги:

 • контроль кількості вантажу за осадкою морських і річкових суден.

Фіскація пошкоджень майна:

(зразок заявки про проведення обстеження та фіксування стану майна, втраченого внаслідок збройної агресії рф)

Управління товарних експертиз ОРТПП пропонує своїм замовникам швидко і в лічені дні оформити експертний висновок по визначенню коду УКТ ЗЕД та / або ДКПП для вашої продукції.

Державний класифікатор продукції та послуг (ДКПП) є складовою частиною Державної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації. Класифікатор розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.05.93 р №326 "Про концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики". Призначений ДКПП для використання органами центральної та місцевої виконавчої влади, фінансовими органами, органами статистики та всіма суб'єктами господарювання в Україні.

Державний класифікатор продукції та послуг (ДКПП)

Використання ДКПП забезпечує умови для вирішення наступних завдань:

 • виконання комплексу облікових функцій по продукції та послуг в рамках робіт з державної статистики;
 • складання міжгалузевого балансу виробництва та розподілу продукції та послуг відповідно до системи національних рахунків;
 • проведення зіставлення національних статистичних даних Статистичної Комісії Європейського Союзу (Євростандарту) і ООН;
 • надання інформації про вітчизняну продукцію і послуги на ринки інших країн через відповідні кодові значення;
 • організація і забезпечення функціонування системи оподаткування суб'єктів господарювання
 • створення інформаційних систем для забезпечення зовнішньоекономічних зв'язків та торговельної діяльності з виходом на міжнародні системи передачі даних;
 • використання кодів продукції та послуг ДКПП з системою перехідних ключів як засобу спілкування при роботі з міжнародними банками даних і інформаційно-обчислювальними мережами.

Об'єктом класифікації в ДКПП є продукція та послуги, створені в результаті всіх видів економічної діяльності. 

Зразок довіреності для підприємства, фірми.

Тел.: (048) 740-82-22

Тел.: (067) 755-23-11

E-mail: ute@orcci.odessa.ua

Експертиза та оцінка майна

Експертиза та оцінка майна