Тел./факс: (048) 740-82-01
Тел. (067) 451-21-87 
м. Одеса, вул. Базарна, 47

Представляємо бізнес-пропозицію щодо співпраці від Міжнародного холдингу ADEPT GROUP

04.04.2022

Мета співпраці – спільна реалізація проектів у сфері АПК на ринках України, Східної Європи та країн Африки. Співпраця передбачає просування на вищевказаних ринках обладнання під торговою маркою ZAG.

Міжнародний холдинг ADEPT GROUP – група компаній з 16-ти річною історією реалізації комплексних проектів у галузі АПК. Маючи власні інжинірингові, проектні та будівельно-монтажні підрозділи, група забезпечує реалізацію об'єктів будь-якої складності, від проектування, поставки технологічного обладнання, до виконання функцій Замовника, будівництва об'єктів «під ключ», включаючи маршрутні елеватори, морські та річкові термінали, об'єкти переробної промисловості.

Починаючи з 2022 року, ADEPT GROUP, як регіональний партнер компанії ZUTHER на території України та Молдови, виводить на ринок лінійку транспортного та очисного обладнання ТМ ZAG, де транспортне обладнання продуктивністю від 50 до 800 тон/год, включаючи стрічкові та скребкові конвеєри, стрічкові та ланцюгові норії, а також очисне обладнання, сепаратори та калібрувальні машини, продуктивністю до 180 тон/год.

ADEPT GROUP також надаватиме послуги з монтажу, гарантійного та сервісного обслуговування всього обладнання.

Компанія ZUTHER, німецький виробник транспортного та очисного обладнання, спільно з холдингом ADEPT GROUP ухвалили рішення про створення консорціуму. Мета співпраці – спільна реалізація проектів у сфері АПК на ринках України, Східної Європи та країн Африки. Співпраця передбачає просування на вищевказаних ринках обладнання під торговою маркою ZAG.

Компанія ZUTHER - завод-виробник, що має 100-річний досвід роботи в німецькому машинобудуванні, забезпечує бездоганну європейську якість та надійність елеваторного обладнання, унікальні технологічні та конструкційні рішення. Компанія має сучасне обладнання, ефективні системи управління виробництвом та конструкторською командою з багаторічним досвідом.

Додатково Партнерами розроблено кілька варіантів залучення зовнішнього фінансування та кредитування постачання обладнання як у регіональних, так і європейських фінансових інститутах.

Посилання шодо детальної інформації щодо компанії: https://drive.google.com/drive/folders/1pfbxQIDJoIczGqAKp_KDCkyEw_h5pzNY?usp=sharing 

ADEPT GROUP

__________________________________________________

T: +38 067 713 83 16

+38 050 322 24 69

E: anton.karpenko@adept-group.biz

W:  www.adept-group.biz

 

ZUTHER, a German manufacturer of handling and cleaning equipment, together with the international engineering holding ADEPT GROUP decided to create a consortium. The purpose of cooperation is the joint implementation of projects in the field of agribusiness on the markets of Ukraine, Kazakhstan and Moldova. Cooperation includes the promotion of equipment under the ZAG (Zuther & ADEPT GROUP) brand on the above markets.

ZUTHER is a manufacturing company with 100 years of experience in German engineering, provides an impeccable European quality and reliability of bulk handling systems, unique technological and design solutions.  The company has modern equipment, effective production management systems and design team with many years of experience.

ADEPT GROUP is an international holding with 16-year history of complex projects in agro-industrial sector. Having its own engineering, design and construction divisions, the group provides implementation of objects of any complexity, from design, technological equipment supply, up to customer's functions, "turnkey" construction of objects, including route elevators, sea and river terminals, processing industry objects.

Since 2022 ADEPT GROUP as a regional partner in Ukraine, Kazakhstan and Moldova will introduce to the market the range of handling and cleaning technology of ZAG TM, where the handling equipment with productivity from 50 to 800 tons/hour, including belt and chain conveyors, belt and chain bucket elevators, and the cleaning equipment, grain cleaners and calibrating machines with productivity up to 180 tons/hour.

ADEPT GROUPwill also provide installation, warranty and service of all equipment.

In addition, the partners have developed several options to attract external financing and crediting of equipment supplies, both in regional and European financial institutions.

Link to detailed information about the company: https://drive.google.com/drive/folders/1pfbxQIDJoIczGqAKp_KDCkyEw_h5pzNY?usp=sharing 

ADEPT GROUP

__________________________________________________

T: +38 067 713 83 16

+38 050 322 24 69

E: anton.karpenko@adept-group.biz

W:  www.adept-group.biz

 

 

Теги:Бізнес-пропозиція

Анонси

Останні новини

Більше новин